Συμβουλευτική

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για την ασφαλή αντιμετώπιση πληθώρας ερωτημάτων όπως για την επιλογή του ιδανικού χώρου σε συνεργασία με μεσίτες, για την δημιουργία ταυτότητας επιχείρησης σε συνεργασία με γραφίστες, για την αποδοτική κατανομή του προϋπολογισμού ενός έργου. Αναζητούμε μεμονωμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και διερευνούμε πολεοδομικά/νομικά θέματα.