Δόμηση και Κατασκευή

Αναλαμβάνουμε τη δόμηση κτιριακών έργων και την υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης και διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου. Σε μικρότερη κλίμακα αναλαμβάνουμε την κατασκευή ειδικών επίπλων.